Kampinoskie Spotkania Jeździeckie 2014

Zobacz także: KSJ 2013

PROPOZYCJE KAMPINOSKICH SPOTKAŃ JEŹDZIECKICH 2014
IV spotkanie 04-05.10.2014 stajnia ZIELONKI

 

 1. Organizator:
  STOWARZYSZENIE KAMPINOSKIE SPOTKANIA JEŹDZIECKIE oraz Stajnia Zielonki, Zielonki Wieś, ul. Warszawska 452, gm, Stare Babice wjazd od ul. Sportowej Przy Siedlisko Lipków – zobacz mapę dojazdu
 2. Termin:
  04.10.2014 sobota, godz. 9.00, 05.10.2014 niedziela, godz. 9.00
 3. Zgłoszenia
  Termin zgłoszeń: do czwartku 02.10.2014 godz. 20.00
  Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.ksj.waw.pl/formularz-zgloszeniowy
  Kontakt z biurem zawodów: Wioletta Milczarek 602249504,
  Aleksandra Kanarek 508074432
 4. Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:
  1. Aktualne badania lekarskie zawodnika.
  2. Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
  3. W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Ubezpieczenie NNW Jeźdźca – nie dotyczy jeźdźców, którzy wykupią Kartę Zawodnika KSJ.
 5. Warunki techniczne:
  1. SKOKI
   Plac konkursowy – podłoże piaszczyste 60×105
   Rozprężalnia – podłoże piaszczyste
  2. UJEŻDŻENIE
   Czworobok – podłoże piaszczyste 20x40m, 20x60m
   Rozprężalnia – podłoże trawiaste 27×120
 6. Uczestnicy: wg Regulamin Kampinoskich Spotkań Jeździeckich
 7. Komisja Sędziowska:
  Ewa Porębska-Gomółka, Lidia Chomentowska
  Patrycja Modlińska, Ewelina Ćwiklak-Muśnicka
  Gospodarz toru: Paweł Łyżwiński
 8. Program zawodów – od godziny 9.00– godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.ksj.waw.pl , www.sawanka.pl, www.horseworks.pl/ksj, www.stajniazielonki.pl

  1. 04.10 sobota ujeżdżenieKonkurs 1 Pierwszy Krok – drążki, kawaletki, bramkiKonkurs 2 Debiuty max. 20 przejazdówKonkurs 3 – programy do wyboru:Konkurs 3a L-7 czworobok 20 x 40mKonkurs 3b L-5 (program dowolny) czworobok 20 x 40młącznie max. 25 przejazdówWyniki procentowe z konkursów 3a i 3b będą zaliczane do jednej klasyfikacji ogólnej konkursu klasy L oraz do klasyfikacji łącznej Kampinoskich Spotkań Jeździeckich. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku u kilku koni, brane będą pod uwagę oceny ogólne z programu 3a lub oceny za wykonanie artystyczne z programu 3b.

   Para – koń-zawodnik może wystartować tylko w jednym z wybranych konkursów.

   b. Konkurs 4 – programy do wyboru:

   Konkurs 4a P-4 czworobok 20 x 60m

   Konkurs 4b P-5 program dowolny czworobok 20 x 60m

   łącznie max. 25 przejazdów

   Wyniki procentowe z konkursów 4a i 4b będą zaliczane do jednej klasyfikacji ogólnej konkursu klasy P oraz do klasyfikacji łącznej Kampinoskich Spotkań Jeździeckich. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku u kilku koni, brane będą pod uwagę oceny ogólne z programu 4a lub oceny za wykonanie artystyczne z programu 4b.

   Para – koń-zawodnik może wystartować tylko w jednym z wybranych konkursów.

   Zachęcamy zawodników do zgłoszeń do przejazdów szkoleniowych w dowolnie wybranej klasie. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w terminie zgodnym z pkt. 3 propozycji, ze wskazaniem wybranego konkursu. Przejazd będzie traktowany jako trening i jego wynik nie będzie zaliczany do klasyfikacji KSJ oraz oficjalnych wyników zawodów towarzyskich. Wiek konia, rzędy, dzienna liczba startów konia i zawodnika zgodne z Regulaminem A-2014 oraz Przepisami Dyscypliny. Opłata za start zgodna z tabelą KSJ.

  2. 21.09 – niedziela – skoki
   Konkurs 5 – „Drugi krok” 40cm – z trafieniem w normę czasu
   Konkurs 6 – „Debiuty” 50-60cm – z trafieniem w normę czasu
   Konkurs 7 – LL 80-90cm – dwufazowy (I faza dokładności, II faza zwykła)
   Konkurs 8 – L 100cm – zwykły
   Konkurs 9 – L1 105cm – z jokeremKonkursy 3, 4, 6, 7, 8, 9 zaliczane są do klasyfikacji KSJ. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ oraz Regulaminem KSJ. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów Oficjalnych.
 9. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2014:
  1. koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),
  2. w tym samym konkursie, dwukrotny start konia – pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 5 pkt. 5).
 10. Zgodnie z Regulaminem A PZJ 2014:
  1. koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1
  2. Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń ze względu na klasę konkursu
  3. W ramach Kampinoskich Spotkań Jeździeckich dozwolony jest także dwukrotny start konia w tym samym konkursie.
  4. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział.
 11. Opłaty:
  1. wpisowe i startowe wg Regulaminu KSJ „Wpisowe i Karta Zawodnika” – do pobrania na stronie www.ksj.waw.pl
  2. zgodnie z Przepisami B PZJ, zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20zł,
  3. Organizator nie zapewnia paszy.
 12. Nagrody:
  1. floats dla każdego zawodnika
  2. puchary dla zwycięzców
  3. nagrody rzeczowe dla min. pierwszych trzech miejsc
 13. Informacje ogólne:
  1. Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia
  2. Lekarz weterynarii będzie dostępny w nagłych przypadkach
  3. Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup
  4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
  5. Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
  6. Katering – bar na terenie zawodów.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez podania przyczyny.
  8. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim Wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętnoœci dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

PROPOZYCJE KAMPINOSKICH SPOTKAŃ JEĽDZIECKICH 2014 Zielonki

 

 


PROPOZYCJE KAMPINOSKICH SPOTKAŃ JEŹDZIECKICH 2014

SPOTKANIE I
17 – 18.05.2014 KOBRA PARK

 

1.Organizator: HORSEWORKS, STAJNIA ,,KOBRA PARK” Prywatny klub miłośników konia
Bożęcin Duży- Borki 05-083, Ul. Borowa Droga 1

2. Termin: 17.05.2014 sobota, godz. 9.00, 18.05.2014 niedziela, godz. 9.00.

3. Termin zgłoszeń: do środy 14.05.2014 godz. 20.00.
Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności pod adresem: zawody.ksj@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:
1. Imię i nazwisko zawodnika
2. Wiek zawodnika ( do 18 roku włącznie)
3. Przynależność do stajni lub klubu
4. Imię konia
5. Wiek konia
6. Numer paszportu konia
7. Konkursy, do których para się zgłasza.
8. Chęć wykupienia karty zawodnika. ( TAK- wykupuję kartę zawodnika lub NIE – nie
wykupuję)

Wszelkie pytania do biura zawodów:
Wioletta Milczarek 602249504, Aleksandra Kanarek 508074432 lub e-mail: zawody.ksj@gmail.com
Dokumenty obowiązujące do przedstawienia podczas rejestracji w biurze zawodów:

 • Aktualne badania lekarskie zawodnika.
 • Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
 • W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Ubezpieczenie NNW Jeźdźca (nie dotyczy Jeźdźców, którzy wykupią Kartę Zawodnika KSJ).

Opłaty: I dzień 0 zł, II dzień 90 zł ( zobacz regulamin Karty Zawodnika KSJ)

4. Warunki techniczne:
SKOKI

 • Plac konkursowy – podłoże piaszczyste 50x80m
 • Rozprężalnia – podłoże piaszczyste

UJEŻDŻENIE

 • Czworobok – podłoże piaszczyste 20x40m, 20x60m
 • Rozprężalnia – podłoże piaszczyste

5. Uczestnicy: wg regulaminu KSJ

6. Komisja Sędziowska: Ewa Porębska-Gomółka, Lidia Chomentowska

Patrycja Modlińska, Ewelina Ćwiklak-Muśnicka
Gospodarz toru: Paweł Łyżwiński

7. Program zawodów – od godziny 9.00 – godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.ksj.waw.pl, www.facebook.pl/ksj.konie, www.sawanka.pl

17.05 – sobota – ujeżdżenie

9:00 Konkurs 1 – skoki „Pierwszy Krok” – drążki, kawaletki, bramki
10:00 Konkurs 2 – ujeżdżenie „Debiuty” – program do pobrania na stronie www.ksj.waw.pl/programy
12:30 Konkurs 3 – ujeżdżenie L-8
14:00 Konkurs 4 – ujeżdżenie P-1
15:30 Przejazdy szkoleniowe

Maksymalna ilość przejazdów w każdym konkursie – 20

Zachęcamy zawodników do zgłoszeń do przejazdów szkoleniowych w dowolnie wybranej klasie.
Zgłoszenie takie powinno nastąpić w terminie zgodnym z pkt. 3 Propozycji, ze wskazaniem wybranego
konkursu. Przejazd będzie traktowany jako trening i jego wynik nie będzie zaliczany do klasyfikacji KSJ
oraz oficjalnych wyników zawodów towarzyskich. Wiek konia, rzędy, dzienna liczba startów konia i
zawodnika – zgodne z Regulaminem A-2014 oraz Przepisami Dyscypliny.
Opłata za start zgodna z tabelą KSJ.

18.05 – niedziela – skoki

9:00 Konkurs 5 – „Drugi krok” 40cm – z trafieniem w normę czasu
10:30 Konkurs 6 – „Debiuty” 50-60cm – z trafieniem w normę czasu
12:00 Konkurs 7 – LL 80-90cm – dokładności z rozgrywką
13:30 Konkurs 8 – L 100cm – dwufazowy (I faza zwykła, II faza zwykła)
14:30 Konkurs 9 – L1 105cm – z jokerem
Konkursy 3, 4, 6, 7, 8, 9 zaliczane są do klasyfikacji KSJ.

8. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ oraz Regulaminem KSJ. Zawodników i
konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Wszystkie konkursy są konkursami
towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie,
zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów Oficjalnych.

9. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2013 i A PZJ 2014:

– koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),
– w tym samym konkursie, dwukrotny start konia – pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 5 pkt. 5).
– koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1. Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń ze względu na klasę konkursu.
– Zgodnie z Regulaminem KSJ 03.2013 – jeden koń może wystartować trzy razy w ciągu dnia .

10. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział.

11. Wpisowe i Karta Zawodnika w II edycji KSJ 2014
W edycji KSJ 2014 przewiduje się 8 dni startowych podczas czterech dwudniowych spotkań. Na niektóre
dni KSJ wpisowe wynosi 0 zł i daje możliwość startu zawodnikowi w tym danym dniu na KSJ bez
dodatkowych opłat. Wystarczy wysłać zgłoszenie i zarejestrować się w biurze zawodów z kompletem
wymaganych dokumentów.
Udział zawodnika w dniu bezpłatnym nie zwalnia z opłaty wpisowego w dniu płatnym.
Opłacenie wpisowego w dniu płatnym uprawnia do udziału w obydwu dniach startowych spotkania.
Opłata wpisowego upoważnia zawodnika do startu na jednym koniu. Udział zawodnika na każdym
kolejnym koniu wymaga opłacenia kolejnego wpisowego

Harmonogram opłat wpisowego w II edycji KSJ 2014.

Termin spotkania Wpisowe
I spotkanie – stajnia Kobra Park 17-18 maja
pierwszy dzień – ujeżdżenie. Bezpłatne
drugi dzień – skoki 90 zł
II spotkanie – stajnia Horseworks 14-15 czerwca
pierwszy dzień – ujeżdżenie 90 zł
drugi dzień – skoki Bezpłatne
III spotkanie – stajnia Sawanka 20-21 września
pierwszy dzień – ujeżdżenie Bezpłatne
drugi dzień – skoki 90 zł
IV spotkanie – stajnia Zielonki – 4-5 października
pierwszy dzień – ujeżdżenie 45 zł
drugi dzień – skoki 45 zł
Suma wpisowych 360 zł
Opłata za start szkoleniowy w konkursie innym niż w
propozycjach – ujeżdżenie
40 zł

Karta zawodnika KSJ

Koszt wykupienia Karty Zawodnika KSJ – 200 zł – za całą edycję 2014.
Kartę zawodnika można wykupić w biurze zawodów.

Wykupienie Karty zawodnika KSJ, daje prawo udziału we wszystkich 8 dniach KSJ 2014 na
jednym koniu bez konieczności opłaty wpisowego na każdym spotkaniu. Jest to forma opłacenia
abonamentu za całą edycję 2014 .
Wykupienie karty obniża koszty udziału we wszystkich 8 dniach KSJ edycji 2014 o 160 zł

Udział zawodnika na każdym kolejnym koniu wymaga wykupienia kolejnej Karty Zawodnika lub opłacenie wpisowego na dany dzień startowy.

W ramach Karty Zawodnika każdy posiadacz jest objęty bezpłatnym ubezpieczeniem NNW od
jazdy konnej w czasie uczestnictwa w KSJ 2014. Jednocześnie, zwolniony z okazywania w/w ubezpieczenia w biurze zawodów w trakcie rejestracji.

Warunki polisy ubezpieczeniowej dostępne w biurze zawodów.

Po wykupieniu Karty Zawodnika, zawodnik otrzymuje plastykową, imienną kartę. Przy rejestracji na dany dzień startowy zawodnik otrzymuje hologram do wklejenia na Kartę Zawodnika.

Przy odwołaniu lub przerwaniu dnia startowego z przyczyn niezależnych od organizatora opłata za kartę nie będzie zwracana.

– zgodnie z Przepisami B PZJ, zmiany na listach startowych powinny być wniesione do
30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata
manipulacyjna w wysokości 20zł,
– Organizator nie zapewnia miejsc dla koni oraz paszy.

12. Nagrody:
– floats dla każdego zawodnika
– puchary dla zwycięzców
– nagrody rzeczowe dla min. pierwszych trzech miejsc

13. Informacje ogólne:

 • Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia.
 • Lekarz weterynarii będzie dostępny w nagłych przypadkach.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
 • Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
 • Katering – bar na terenie zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez podania przyczyny.
 • Zawody zatwierdzone przez WMZJ.
 • Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w
zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami.
Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i
transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim
wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i
środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru
konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia
szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę,
warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas
podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę
po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po
zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w
sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Wpisowe i Karta Zawodnika w II
edycji KSJ 2014

W edycji KSJ 2014 przewiduje się 8 dni startowych podczas czterech dwudniowych spotkań.

Na niektóre dni KSJ wpisowe wynosi 0 zł i daje możliwość startu zawodnikowi w tym danym dniu na KSJ bez dodatkowych opłat. Wystarczy wysłać zgłoszenie i zarejestrować się w biurze zawodów z kompletem wymaganych dokumentów.

Udział zawodnika w dniu bezpłatnym nie zwalnia z opłaty wpisowego w dniu płatnym.
Opłacenie wpisowego w dniu płatnym uprawnia do udziału w obydwu dniach startowych
spotkania.

Opłata wpisowego upoważnia zawodnika do startu na jednym koniu. Udział zawodnika na
każdym kolejnym koniu wymaga opłacenia kolejnego wpisowego

Harmonogram opłat wpisowego w II edycji KSJ 2014.

Termin spotkania Wpisowe
I spotkanie – stajnia Kobra Park 17-18 maja
pierwszy dzień – ujeżdżenie. Bezpłatne
drugi dzień – skoki 90 zł
II spotkanie – stajnia Horseworks 14-15 czerwca
pierwszy dzień – ujeżdżenie 90 zł
drugi dzień – skoki Bezpłatne
III spotkanie – stajnia Sawanka 20-21 września
pierwszy dzień – ujeżdżenie Bezpłatne
drugi dzień – skoki 90 zł
IV spotkanie – stajnia Zielonki – 4-5 października
pierwszy dzień – ujeżdżenie 45 zł
drugi dzień – skoki 45 zł
Suma wpisowych 360 zł
Opłata za start szkoleniowy w konkursie innym niż w
propozycjach – ujeżdżenie
40 zł

Karta zawodnika KSJ

Wykupienie Karty zawodnika KSJ, daje prawo udziału we wszystkich 8 dniach KSJ 2014 na
jednym koniu bez konieczności opłaty wpisowego na każdym spotkaniu. Jest to forma
opłacenia abonamentu za całą edycję 2014 .

Koszt wykupienia Karty Zawodnika KSJ – 200 zł – za całą edycję 2014.
W ramach Karty Zawodnika każdy posiadacz jest objęty bezpłatnym ubezpieczeniem
NNW od jazdy konnej w czasie uczestnictwa w KSJ 2014. Jednocześnie, zwolniony z
okazywania w/w ubezpieczenia w biurze zawodów w trakcie rejestracji.

Kartę zawodnika można wykupić przez stronę internetową www.ksj.waw.pl lub w biurze
zawodów.

Wykupienie karty obniża koszty udziału we wszystkich 8 dniach KSJ edycji 2014 o 160 zł
Udział zawodnika na każdym kolejnym koniu wymaga wykupienia kolejnej Karty Zawodnika lub opłacenie wpisowego na dany dzień startowy.

Warunki polisy ubezpieczeniowej dostępne w biurze zawodów.

Po wykupieniu Karty Zawodnika, zawodnik otrzymuje plastykową, imienną kartę. Przy
rejestracji na dany dzień startowy zawodnik otrzymuje hologram do wklejenia na Kartę
Zawodnika.

Przy odwołaniu lub przerwaniu dnia startowego z przyczyn niezależnych od organizatora
opłata za kartę nie będzie zwracana.

 

Pliki do pobrania:

PROPOZYCJE I spotkanie 17-18.05

Wpisowe i Karta Zawodnika w II edycji KSJ 2014 –