Program zawodów KSJ 2013

 

1. Organizator:

Stajnia Zielonki ul. Warszawska 452 – wjazd od ul. Sportowej (Lipków).
Tel. 608-040-660 email dawid@stajniazielonki.pl strona www.stajniazielonki.pl Stowarzyszenie Kampinoskie Spotkania Jeździeckie

2.Termin

Sobota – 31 sierpnia 2013 godz. 09.00

3.Termin zgłoszeń

do czwartku 29.08.2013 godz. 20.00
Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności e-mail: zawody.ksj@gmail.com Wioletta Milczarek Tel: 602 249 504.
Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:
– Aktualne badania lekarskie zawodnika.
– Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
– W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
– Ubezpieczenie NNW Jeźdźca.

4. Warunki techniczne:

SKOKI
Plac konkursowy — podłoże piaszczyste-trawiaste 60 x 105m
Rozprężania — podłoże trawiaste 27 x 120m
UJEŻDŻENIE
Czworobok 20 x 40, 20 x 60 podłoże piaszczyste-trawiaste
Rozprężania 27 x 120 podłoże trawiaste

5. Uczestnicy:

wg regulaminu KSJ

6. Osoby oficjalne

Komisja sędziowska: Ewa Porębska-Gomółka, Justyna Milej, Iza Linde, Anna Listopadzka, Anna Powierza,
Gospodarz toru: Paweł Łyżwiński Biuro Zawodów : Wioletta Milczarek, Aleksandra Kanarek Dyrektor zawodów : Dawid Kajak

7. Konkursy

Konkurs 1 — skoki „pierwszy krok” — drążki, kawaletki, bramki
Konkurs 2 — skoki „Debiuty” 50-60cm — z trafieniem w normę czasu
Konkurs 3 — skoki LL 80-90cm — dwufazowy ( I faza zwykła, II faza zwykła) Konkurs 4 — skoki L 100cm — dwufazowy ( I faza zwykła, II faza zwykła)
Konkurs 5 — skoki L1 105cm — z jokerem
Konkurs 6 — ujeżdżenie „Debiuty” — program do pobrania na stronie www.facebook.pl/ksj.konie czworobok 20x40m – max. 20 przejazdów
Konkurs 7— ujeżdżenie L-1 , czworobok 20x40m – max. 20 przejazdów
Konkurs 8 — ujeżdżenie P-1, czworobok 20x60m – max. 20 przejazdów
Konkursy 2, 3, 4, 5, 7, 8 zaliczane są do klasyfikacji KSJ. W konkursie 6 dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: gogue lub wypinaczy.

8. Program zawodów

Rozpoczęcie pierwszego konkursu o godz. 09.00 — godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów są orientacyjne, uzależnione od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.facebook.pl/ksj.konie, www.sawanka.pl, www.stajniazielonki.pl
09:00 Konkurs 1 – skoki ”pierwszy krok” o puchar Szkoły Pro Futuro 10:15 Konkurs 2 – skoki „ Debiuty” 11:20 Konkurs 3 – skoki LL o puchar Wójta Gminy Stare Babice
13:00 Konkurs 4 – skoki L o puchar firmy: TB Truck&Trailer Serwis
14:15 Konkurs 5 – skoki L-1 o puchar firmy Schwarzmuller
15:15 Konkurs 6 – ujeżdżenie „Debiuty” o puchar Szkoły Pro Futuro
16:15 Konkurs 7 – ujeżdżenie L-1 o puchar magazynu: Gallop Koń&Jeździec 17:45 Konkurs 8 – ujeżdżenie P-1 o puchar firmy: Rozety.pl

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ i Regulaminem KSJ

Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów oficjalnych.

10. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2013 i A PZJ 2013:

Koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),
W tym samym konkursie, dwukrotny start konia – pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art.5 pkt. 5).
Koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1. Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń ze względu na klasę konkursu.

11. Opłaty:

Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział.
Wpisowe : 50zł od konia
Startowe : 10zł
Zgodnie z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20zł.
UWAGA! Informujemy, że nie ma możliwości wynajęcia boksów dla koni podczas zawodów.

12. Nagrody:

Pakiet startowy dla każdego zawodnika
puchary dla zwycięzców
nagrody rzeczowe

13. Informacje ogólne:

Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia oraz lekarz weterynarii. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
Katering – bar na terenie zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i propozycjach zawodów.
Zawody zatwierdzone przez PZJ.
Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup.
___________________________________________________________________________________________

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej
opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków
medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne,
kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu
kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Do pobrania PDF:
Propozycje III Kampinoskich Spotkań Jeździeckich

 

Propozycje II Kampinoskich Spotkań Jeździeckich

09.06.2013 Stajnie HorseWorks i Justyny Milej

1. Organizator:

Stajnia HorseWorks i Stajnia Justyny Milej, Koczargi Nowe, Warszawska 548 – wjazd od ul. Górki 93
Stowarzyszenie Kampinoskie Spotkania Jeździeckie

2. Termin:

Niedziela, 9 czerwca 2013 godz. 8.00

3. Termin zgłoszeń:

do czwartku 06.06.2013 godz. 20.00

Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności e-mail: zawody.ksj@gmail.com, Wioletta Milczarek 602 249 504.

Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:

 • Aktualne badania lekarskie zawodnika.
 • Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
 • W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Ubezpieczenie NNW Jeźdźca.
4. Warunki techniczne:

SKOKI
Plac konkursowy — podłoże piaszczyste 60x60m
Rozprężania — podłoże piaszczyste 35x60m

UJEŻDŻENIE
Czworobok — podłoże piaszczyste 20x40m, 20x60m
Rozprężania — podłoże piaszczyste 35x60m

5. Uczestnicy:

wg regulaminu KSJ

6. Komisja Sędziowska:

Ewa Porębska-Gomółka, Lidia Chomentowska, Justyna Milej, Iza Linde, Anna Powierza

Gospodarz toru: Paweł Łyżwiński
Lekarz weterynarii: lek. wet. Roman Łuczak
Biuro Zawodów: Wioletta Milczarek, Aleksandra Kanarek
Kierownik stajni: Justyna Milej, Włodzimierz Gieryszewski
Dyrektor zawodów: Tomasz Olszewski

7. Konkursy
 • Konkurs 1 — ujeżdżenie L-2 — czworobok 20x40m — max. ilość zgłoszonych par — 20
 • Konkurs 2 — ujeżdżenie „Debiuty” — program do pobrania na stronie www.facebook.pl/ksj.konie — max. ilość zgłoszonych par — 20
 • Konkurs 3 — ujeżdżenie P-3 — czworobok 20x60m — max. ilość zgłoszonych par — 20
 • Konkurs 4 — skoki „pierwszy krok” — drążki, kawaletki, bramki
 • Konkurs 5 — skoki „Debiuty” 50-60cm — z trafieniem w normę czasu
 • Konkurs 6 — skoki LL 80-90cm — dwufazowy (I faza zwykła, II faza zwykła)
 • Konkurs 7 — skoki L 100cm — dwufazowy (I faza zwykła, II faza zwykła)
 • Konkurs 8 — skoki L1 105cm — z jokerem

Konkursy 1, 3, 5, 6, 7, 8 zaliczane są do klasyfikacji KSJ. W konkursie 2 dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: gogue lub wypinaczy.

8. Program zawodów

Rozpoczęcie pierwszego konkursu o godz. 8.00 — godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów należy traktować jako orientacyjne — uzależnione są od ilości zgłoszeń, opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.facebook.pl/ksj.konie, www.sawanka.pl, www.horseworks.pl

 • 8:00 Konkurs 1 — ujeżdżenie L2 o puchar firmy Schwarzmuller
 • 9:30 Konkurs 2 — ujeżdżenie „Debiuty” o puchar Szkoły Pro Futuro
 • 10:30 Konkurs 3 — ujeżdżenie P-3 o puchar firmy TB Truck&Trailer Serwis
 • 12:00 — pokaz musztry kawaleryjskiej, władania lancą i szablą
 • 13:00 Konkurs 4 — skoki „pierwszy krok” o puchar Szkoły Pro Futuro
 • 14:15 Konkurs 5 — skoki „Debiuty”
 • 15:20 Konkurs 6 — skoki LL o puchar wójta gminy Stare Babice
 • 17:00 Konkurs 7 — skoki L o puchar magazynu Gallop Koń&Jeździec
 • 18:15 Konkurs 8 — skoki L-1 o puchar firmy Rozety.pl
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ oraz Regulaminem KSJ.

Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów oficjalnych.

10. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2013 i A PZJ 2013:
 • Koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),
 • W tym samym konkursie, dwukrotny start konia – pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 5 pkt. 5).
 • Koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1. Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń ze względu na klasę konkursu.
11. Opłaty:

Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział.

 • Wpisowe 50zł od konia
 • Startowe 10zł

Zgodnie z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20zł.

Organizator przewiduje boksy dla koni: 50zł. Ilość boksów ograniczona.
Rezerwacja boksów — Włodzimierz Gieryszewski tel.: 506-462-177, e-mail: wlodek@horseworks.pl

12. Nagrody:
 • pakiet startowy dla każdego zawodnika
 • puchary dla zwycięzców
 • nagrody rzeczowe
13. Informacje ogólne:

Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia. Lekarz weterynarii będzie dostępny w nagłych przypadkach. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.

Katering – bar na terenie zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

Zawody zatwierdzone przez PZJ. Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup.

Kontakt personalny: Tomasz Olszewski tel. 695 985 126, e-mail: tomek@horseworks.pl

_________________________________________________________

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Propozycje I Kampinoskich Spotkań Jeździeckich

18.05.2013 Kobra Park

1. Organizator:

STAJNIA ,,KOBRA PARK”
Prywatny klub miłośników konia Borzęcin Duży – Borki 05-083, ul. Borowa Droga 1
STOWARZYSZENIE KAMPINOSKIE SPOTKANIA JEŹDZIECKIE

2. Termin:

Sobota 18.05.2013 godz. 8.00

3. Termin zgłoszeń:

do środy 15.05.2013 godz. 15.00

Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności e-mail: zawody.ksj@gmail.com, Wioletta Milczarek 602 249 504.

Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:

 • Aktualne badania lekarskie zawodnika.
 • Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
 • W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Ubezpieczenie NNW Jeźdźca.
4. Warunki techniczne:

SKOKI
Plac konkursowy — podłoże piaszczyste 60x 80
Rozprężania — podłoże trawiaste 60x 80

UJEŻDŻENIE
Czworobok 20×40, 20×60
Rozprężania 20×60

5. Uczestnicy:

wg regulaminu KSJ

6. Komisja Sędziowska:

Ewa Porębska-Gomółka, Lidia Chomentowska, Patrycja Modlińska, Justyna Milej, Anna Powierza

Gospodarz toru: Paweł Łyżwiński

7. Program zawodów

Rozpoczęcie pierwszego konkursu o godz. 8.00 — godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.facebook.pl/ksj.konie, www.sawanka.pl

 • Konkurs 1 — ujeżdżenie „Debiuty” — program do pobrania na stronie www.facebook.pl/ksj.konie
 • Konkurs 2 — ujeżdżenie L-3
 • Konkurs 3 — ujeżdżenie P-2
 • Konkurs 4 — zaprzęgowy maraton
 • Konkurs 5 — skoki „pierwszy krok” — drążki, kawaletki, bramki
 • Konkurs 6 — skoki „Debiuty” 50-60cm — z trafieniem w normę czasu
 • Konkurs 7 — skoki LL 80-90cm — dokładności z rozgrywką
 • Konkurs 8 — skoki L 100cm — zwykły
 • Konkurs 9 — skoki L1 105cm — z jokerem

Konkursy 2, 3, 6, 7, 8, 9 zaliczane są do klasyfikacji KSJ.

8. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.

Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów oficjalnych.

9. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2013 i A PZJ 2013:
 • Koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),
 • W tym samym konkursie, dwukrotny start konia – pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 5 pkt. 5).
 • Koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1. Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń ze względu na klasę konkursu.
10. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat
przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział.
11. Opłaty:
 • Wpisowe 50zł od konia
 • Startowe 10zł

Zgodnie z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20zł.

Organizator nie zapewnia miejsc dla koni oraz paszy.

12. Nagrody:
 • Floats dla każdego zawodnika
 • puchary dla zwycięzców
 • nagrody rzeczowe
13. Informacje ogólne:

Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia. Lekarz weterynarii będzie dostępny w nagłych przypadkach. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.

Katering – bar na terenie zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

Zawody zatwierdzone przez PZJ. Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup.

Kontakt personalny: Andrzej Gadaś, tel. 607 460 995, e-mail: andrzejgadas@wp.pl

_________________________________________________________

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.