Regulamin KSJ 2013

Regulamin Kampinoskich Spotkań Jeździeckich 2013
Obowiązujący od 20.03.2013

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

___________________________________________________________________

1. Postanowienia ogólne

Kampinoskie Spotkanie Jeździeckie rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ – w tym z uchwałą z dnia 06.02.2013 o zawodach towarzyskich, oraz zapisami niniejszego regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby, przy czym osoby posiadające licencję wstępną lub III mogą startować jedynie w konkursie L1 skoki i P ujeżdżenie. Mogą one również wystartować w niższych konkursach natomiast nie będą klasyfikowane w rankingu indywidualnym oraz w klasyfikacji końcowej KSJ ( starty poza konkursem).

3. Zasady rozgrywania i klasyfikacji

Zawodnik może brać udział w dowolnym konkursie na dowolnej ilości koni (nie przekraczając dozwolonej dziennej liczby startów konia i zawodnika zgodnie z regulaminem skoków) i będzie sklasyfikowany do rankingu końcowego wg najlepszego wyniku.

Zawodnik startujący na tym samym koniu w skokach i ujeżdżeniu – 1 start w ujeżdżeniu i 1 start w skokach w ciągu dnia.

Każdy konkurs odbywający się w cyklu Kampinoskich Spotkań Jeździeckich, traktowany jest indywidualnie, czyli na każdym spotkaniu w każdym konkursie wyłoniony zostaje zwycięzca.

Konkurencje będą rozgrywane w cyklu czterech spotkań jeździeckich w ciągu roku kalendarzowego: I spotkanie – stajnia Kobra Park – miejscowość Borzęcin Duży, II – stajnia Horse Works – miejscowość Koczargi Nowe, III – stajnia Zielonki – miejscowość Zielonki, IV – stajnia Sawanka – miejscowość Truskaw. Na ostatnim spotkaniu odbędzie się podliczenie punktów zdobytych w każdym spotkaniu jeździeckim i według rankingu końcowego zostanie wyłoniony zwycięzca całego cyklu.

Wynikiem końcowym w rankingu KSJ, jest suma punktów zdobytych w danym konkursie w całym cyklu spotkań. Przy równiej ilości punktów w końcowej klasyfikacji liczy się wynik konkursu z zawodów finałowych.

4. Punktacja

Punkty bonifikacyjne w trakcie KSJ przyznawane są za:

 • Bezbłędny przejazd / Uj. min. 60% +5
 • Za każdorazowy udział w spotkaniu +5
 • Za zajęte miejsce:

1miejsce +10
2 miejsce +9
3 miejsce +8
4 miejsce +7
5 miejsce +6
6 miejsce +5
7 miejsce +4
8 miejsce +3
9 miejsce +2
10 miejsce +1

5. Konkursy
 • konkurs „Pierwszy Krok” – konkurs dla najmłodszych, przejazd przez drągi, kawaletki, bramki, dopuszczalna pomoc instruktora
 • konkurs „Debiuty” w ujeżdżeniu – przejazd w dwóch chodach – stęp i kłus
 • konkursy „rodzinne”, sztafety
 • konkursy punktowane do klasyfikacji końcowej Kampinoskich Spotkań Jeździeckich:

Skoki:

 • 50 – 60cm – „debiuty” – z trafieniem w normę czasu
 • 80 – 90cm – LL – zwykły/dokładności z rozgrywką/z trafieniem w normę czasu
 • 100 cm – L – zwykły/dwufazowy
 • 105 cm – L1 – zwykły/dwufazowy/z jokerem Konkursy rozgrywane wg Tabeli. Dla kucy szeregi dostosowane.

Ujeżdżenie:

 • L – L1, L2, L3, L4
 • P – P2, P3
6. Media i patronat prasowy

Przystąpienie do rozgrywek KSJ jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie wizerunku i danych osobowych w galeriach, relacjach z zawodów i rankingach, które będą widniały na wyznaczonych stronach internetowych, prasie, itp.

Partnerzy medialni KSJ:

Strony internetowe: